Archive

Montepulciano d'Abruzzo është një verë e kuqe italiane e bërë nga rrushi i verës së Montepulciano në rajonin Abruzzo të Italisë qendrore-lindore. Nuk duhet të ngatërrohet me Vino Nobile di Montepulciano, një verë toskan e bërë nga Sangiovese dhe rrush të tjerë. Montepulciano d'Abruzzo u klasifikua...