Category
Birra, Austriake

Birra Gösser është marka kryesore e fabrikës së birrës Göss në Leoben, e cila është një nga fabrikat më të mëdha dhe më të njohura në Austri.