Category
Birra, Shqiptare

Birra “Korça” është një birrë shumë cilësore, në bazë dhe të vlerësimeve të shumta nga prodhues të huaj të birrës apo specialistë të fushës. Karakteristikat e veçanta të saj, si shkalla alkoolike brenda standardeve, aroma e këndshme, buketi mjaft i mirë, viskoziteti u dedikohen standardeve të larta të prodhimit. Kjo birrë është 100% malto.