Category
Birra, Shqiptare

Birra Peja ka filluar ne vitin 1968 dhe startimi i fabrikës së Birra Peja daton në Maj të vitit 1971.
Sot Birra Peja është birra me e shitur në Kosovë dhe posedon kualitetin më të lartë ndaj birrave tjera që gjenden në tregun e Kosovës.